Innovative Japanese Restaurants in US

SUSHI

West Coast

LA DownTown

SUGER FISH
SUSHI GEN
KAZUNORI
SUSHI ZO
SUSHI KANEYOSHI
TAMON
MRS. FISH
SUSHI KOMASA
OOMASA
SUSHI ENYA

Torance

MARUHIDE UNI CLUB
KURISAKI
NOZOMI
INABA
WADATUSMI
MIYABI UNI
IRIFUNE
SUSHI KEN
SUSHI INABA MB
SUSHI CHITOSE

SF

KUSAKABE
OZUMO SF
SUSHI ZONE
JU-NI
SUSHI SHIO
THE SHOTA
SANRAKU

East Bay

KIRALA
KIRAKU
KAMADO SUSHI
KIKU SUSHI
MUSASHI

South Bay

SUSHI SAM’S EDOMATA
SUSHI ARASHI
GINZA SUSHI
IZAKAYA
OZUMO SANTANA ROW

Japanese Restaurants

West Coast

Beverly Hills

YAMAKASE
JINYA
GOZEN
HERO
YAZAWA
WADATSUMI
KATANA
KIWAMI
YABU

LA DownTown

KAGAYA
KINJIRO
INKO NITO
HACHI
FU-GA
TAKAMI
SHINSENGUMI
KAGURA
DAIKOKUYA

Torance

KAGURA
TORIHEI
TORIMATSU
ORIENTAL BREEZE
HASU
YAMAYA
MANPUKU
RED ROCK
JAPONICA
SHINSENGUMI

SF

SANRAKU
HINATA
OMA SAN FRANCISCO STATION
MUGIZO

EastBay

KIRAKU
IPPUKU
KIRALA
SOBAICHI
IYASARE
IPPUDO
MARUGAME SEIMEN

SouthBay

YU-RAKU
DEMIYA
SUMIKA
KIZUNA
DAN
UZUMAKIYA
RAMEN ZERO
SUSHI SAM’S EDOMATA
FUJI BENTO
CURRY LIFE
TAISHOKEN